YÊU CẦU TIỀN GỬI

YÊU CẦU TIỀN GỬI

Ngân hàng

Tên tài khoản ngân hàng

Số tài khoản ngân hàng

Ngân hàng 88CSN

Ngày và thời gian ký gửi

Số tham chiếu

Số tiền ký gửi

Tiền thưởng


QUAN TRỌNG: Vui lòng hoàn tất giao dịch tiền gửi thực tế trong tài khoản ngân hàng của bạn trước khi bạn gửi yêu cầu Gửi tiền này.